קיבוץ גרופית

תוכנית 12/ 03/ 121/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גרופית
מספר: 12/ 03/ 121/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך וחניה באיזור תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותגרופית

תיאור המיקום:
ישוב: גרופית
קיבוץ גרופית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 699. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1995תאריך פרסום: 20/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4320. עמוד: 4106. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית16/06/1994