קיבוץ גרופית

תוכנית 12/ 03/ 121/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גרופית
מספר: 12/ 03/ 121/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שטח המגורים של הישוב הקיים.
- הסדרת זכויות ומגבלות הבניה באזורים השונים.
- הסדרת יעודי הקרקע בהתאם לתכליות הקיימות והמתוכננות באזורים השונים.
- תוספת שטח למבני משק.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית ומשטח לתכנון בעתיד למגורים.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק.
- קביעה ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותגרופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2007
קבלת תכנית24/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009