קיבוץ דביר והסביבה

תוכנית משד/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר והסביבה
מספר: משד/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום קיבוץ דביר והסביבה
בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים ולקות קיימים וחלוקתם מחדש.
ג. קביעת יעודים ואזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים: 100224/1, 100225/4, 100247/1, 100247/2, 100248/1, 100249

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דבירשינוי
תוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דבירשינוי
תוכנית7/ 03/ 103/ 5מבנה משק - קיבוץ דבירשינוי
תוכנית7/ 03/ 103קיבוץ דבירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2005
קבלת תכנית26/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים59026/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22719/12/2005