קיבוץ דביר - שינוי הוראות בניה

תוכנית 7/ מק/ 2139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר - שינוי הוראות בניה
מספר: 7/ מק/ 2139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה, חניות מקורות ועיצוב אדריכלי של מבני מגורים בשכונת ההרחבה.

עיקרי ההוראות:
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים לפי סעיף 62 א (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100248חלק7, 9
100275חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דבירשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201103209/11/2011