קיבוץ דביר

תוכנית 7/ 03/ 103/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר
מספר: 7/ 03/ 103/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
קיבוץ דביר
גוש: 100248 - לא מוסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1995תאריך פרסום: 28/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4365. עמוד: 1047. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3820. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה06/02/1995
קבלת תכנית06/03/1994