קיבוץ דביר

תוכנית 7/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר
מספר: 7/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1980
קבלת תכנית01/12/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21522/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300303/03/2003