קיבוץ דביר

תוכנית 7/ מק/ 2117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ דביר
מספר: 7/ מק/ 2117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א) 5 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
- הנחיות לתכנית בינוי ופיתוח.
- קביעת הנחיות לגבי דגמים אחדים.
- הכנת נספח מנחה לדגמי בתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100248/1 חלקי חלקות: 7, 9
גוש: 100275/3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דבירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200900101/01/2009