קיבוץ דגניה א'

תוכנית ג/ 5726

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ דגניה א'
מספר: ג/ 5726
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ דגניה א'
קביעת יעדים ואזורים
קביעת הוראות פיתוח
מתן התרי בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה א'

תיאור המיקום:
ישוב: דגניה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15166חלק
15167חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/04/1987
קבלת תכנית17/07/1986