קיבוץ דגניה ב'

תוכנית ג/ 4972

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ דגניה ב'
מספר: ג/ 4972
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ דגניה
קביעת יעוד שטחים לשמושים שונים
קביעת הוראות פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה ב'

תיאור המיקום:
ישוב: דגניה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15168חלק
15169חלק
15717חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. עמוד: 2400. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים21/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1986
פרסום להפקדה ברשומות05/12/1985תאריך פרסום: 05/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3278. עמוד: 915. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/07/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/07/1985
החלטה בדיון בהפקדה01/10/1984
קבלת תכנית16/03/1984