קיבוץ האון - (גניזה)

תוכנית ג/ 6815

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ האון - (גניזה)
מספר: ג/ 6815
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של קיבוץ האון, קביעת אזורים
ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15199כל הגוש
15204כל הגוש
15205כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/09/1989