קיבוץ האון

תוכנית ג/ 4190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ האון
מספר: ג/ 4190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של הקבוץ והדרי הבניה בו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15199חלק
15204חלק
15205חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1996תאריך פרסום: 21/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4402. עמוד: 2835. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/1994
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3027. עמוד: 1541. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/08/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/08/1983
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1981
קבלת תכנית26/02/1981