קיבוץ הגושרים - שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10883

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ הגושרים - שינוי למתאר
מספר: ג/ 10883
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח פרטי פתוח לנופש ותיירות.
ב. שינוי יעוד שטח חקלאי - למבנה משק.
ג. שינוי יעוד אזור מגורים ואזור מבני משק-לנופש וספורט.
ד. שינוי יעוד שטח מנופש ותירות למגורים.
ה. התאמת מערך תנועה וחניה לדרכים קיימות ועתידיות.
ו. הנחיות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים

תיאור המיקום:
ישוב: הגושרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13246חלק3, 8
13291חלק2-3, 7-8, 22, 27, 30
13292חלק1, 3-19
13293חלק4, 6, 8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4549חלוקת מגרשים מחדש הגושריםשינוי
תוכניתג/ 1756הגושריםשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 743. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2005. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3105. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2004. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/05/2004
קבלת תכנית18/08/1998