קיבוץ הגושרים- חלוקת אזור המגורים

תוכנית ג/ 15165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ הגושרים- חלוקת אזור המגורים
מספר: ג/ 15165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת אזור המגורים הקיים למתחמים בגדלים שונים,התוית דרכים,חניות,רצועצ תשתיות, שטחים פתוחים ובניני ציבור במכלול אחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושריםהגושרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13292חלק6-13, 15-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4549חלוקת מגרשים מחדש הגושריםשינוי
תוכניתג/ 1756הגושריםשינוי
תוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 728גן לאומי חורשת טלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 471. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2007. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1099. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/02/2005
קבלת תכנית28/12/2004