קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שתופית בע"מ - קיבוץ יחיעם

תוכנית ג/ 1027 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שתופית בע"מ - קיבוץ יחיעם
מספר: ג/ 1027 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18958חלק1-2
18959חלק1-2