קיבוץ חצרים - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 116/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חצרים - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 116/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת קיבוץ חצרים המונה נכון למועד הפקדת התכנית כ- 190 בתי אב, לגודל של 390 בתי אב.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות הבניה.
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית: למגורים, לאזור תעסוקה ומסחר, לאזור מוסדות רפואיים, לאזור מלונאות ונופש, לאזור שירותי תיירות, לאזור ספורט.
ד. הרחבת אזורי מבני ציבור, מבני משק ובית עלמין.
ה. דיוק גבולות יער עפ"י ת.מ.א 22.
ו. התווית דרכים וחניות.
ז. קביעת תנאים להוצאת היתרי הבניה.
ח. קביעת מגבלות בגין בטיחות טיסה, הנחיות למיגון אקוסטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית בני שמעון נ.צ. מרכזי 57200/173000

גושים וחלקו:

גוש 100257/2 חלקה 15 (חלקי)
גוש 100257/1 חלקות 1,10 (חלקי)
גוש 100274/1 חלקות 14,18,24,31,36,37,38,39 (חלקי)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 116/ 3קיבוץ חצריםשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1274. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2312. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית05/07/2004