קיבוץ חצרים

תוכנית 7/ 03/ 116/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חצרים
מספר: 7/ 03/ 116/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית הסדרת תכנון בקיבוץ חצרים
על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים

תיאור המיקום:
ישוב: חצרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
274001חלק17-18, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 548. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים30/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3570. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1993
קבלת תכנית21/07/1993