קיבוץ חצרים

תוכנית 7/ 03/ 116/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חצרים
מספר: 7/ 03/ 116/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ חצרים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהם וסיווגם.
ד. קביעת הנחיות ושלבי פיתוח למבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
274001חלק17-18, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 393. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/1986תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1986. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1986. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1986.
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1986תאריך פרסום: 09/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. עמוד: 34. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1986
קבלת תכנית21/11/1985