קיבוץ יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לקיבוץ יטבתה ע"י יעודי קרקע,
הנחיות ומגבלות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 137/ 5קיבוץ יוטבתהשינוי
תוכנית12/ 03/ 137/ 3קרית חינוך יטבתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית23/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004