קיבוץ יעלון

תוכנית 12/ 03/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יעלון
מספר: 12/ 03/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים.
ב. חלוקה מחודשת של שטח התכנית.
ג. הגשת תכנית והפיתוח לעתיד של המקרקעין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
39105חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2074. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1986תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1986. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1986. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1986
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1984תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1984. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1984. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1984.
פרסום להפקדה ברשומות19/07/1984תאריך פרסום: 19/07/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3076. עמוד: 2920. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה24/10/1983
קבלת תכנית03/08/1983