קיבוץ כפר החורש

תוכנית ג/ 13138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ כפר החורש
מספר: ג/ 13138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. עריכת תכנית כוללת לקיבוץ כפר החורש.
2. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשכונת מגורים.
3. ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח "המחנה".
4. הגדרת שטח למגורי חברים ושירותי קהילה.
5. הגדרת שטח להרחבת מגורי חברים.
6. הגדרת שטח למבני ציבור וקהילה.
7. הגדרת שטחים פרטיים פתוחים וציבוריים.
8. שינוי מערך הדרכים ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחים ויעודים שנוספו.
9. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר החורש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק1
16887חלק1
17297חלק6-22, 245, 23, 30
17298חלק62, 5, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/10/2006
קבלת תכנית15/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601618/10/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600322/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501321/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500906/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200501303/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500822/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500417/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401506/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400827/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301207/07/2003