קיבוץ כפר מנחם

תוכנית 6/ 03/ 135/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כפר מנחם
מספר: 6/ 03/ 135/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי
איחוד וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2706חלק16
2708חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3317. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/03/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 58. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה28/09/1998
קבלת תכנית13/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800210/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007