קיבוץ כפר סולד

תוכנית ג/ 17028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ כפר סולד
מספר: ג/ 17028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמה ופיתוח של אזור מלונאות ונופש של 120 חדרים בשטחים המיעודים לתירות.
2. קביעת אזורים לאטרקציה תיירותית, מבני משק, תעשיה,דרכים,חנויות, ושטחים פתוחים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתירות , מבני משק, פרטי פתוח דרכים וחנויות.
2. שינוי יעוד משטח למבני משק לשטח לתעשיה ואטרקציות תיירותיות.
3. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח לתירות ואטרקציה ציירותית עפ"י נגדרת משרד התירות.
4. קביעת התכליות המותרות לכל שטח.
5. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
6. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכילי.
7. קביעת שלבים ותנאים לביצוע התכנית.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר סאלדכפר סאלד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13343חלק2
13344חלק14
13545חלק10, 17
13546חלק5-6, 92-4, 8
13547חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7541קבוץ כפר סאלדשינוי
תוכניתג/ 4553חלוקת מגשרים מחדששינוי
תוכניתג/ 13203כפר סולד שכונה קהילתיתשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4238. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית18/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 5859. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2007
קבלת תכנית13/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית