קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשה

תוכנית 7/ 03/ 209/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשה
מספר: 7/ 03/ 209/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה בעלת אופי קהילתי
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים,
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר עזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק
902חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/05/1998תאריך פרסום: 07/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4642. עמוד: 3509. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים10/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 739. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית22/12/1996