קיבוץ כפר עזה

תוכנית 7/ 03/ 209/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כפר עזה
מספר: 7/ 03/ 209/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות הנחות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק1, 3, 6, 11-12, 16
902חלק2-6, 8-9
904חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 209/ 4אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזהשינוי
תוכנית7/ מק/ 2046קיבוץ כפר עזהשינוי
תוכנית7/ 03/ 209/ 2כפר עזהשינוי
תוכנית7/ 03/ 209כפר עזהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2009
קבלת תכנית13/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901130/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900504/02/2009