קיבוץ כרמים

תוכנית 31/ 03/ 286/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כרמים
מספר: 31/ 03/ 286/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים בין מגורים א' לשטחים פתוחים, הזזת מיקום דרכים והחלפה עם מגורים א'. קביעת גודל המרתף.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת זכויות בניה לבניין מגורים א' שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ב. החלפת שטחים.
ג. הגדרת זכויות בניה למרתף.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכל.
ו. קביעת שלביות הביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןכרמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100218חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2012
קבלת תכנית28/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012