קיבוץ כרמים

תוכנית 31/ מק/ 3002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כרמים
מספר: 31/ מק/ 3002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת המרחק בין בתי המגרורים ל- 4 מ' , הבלטת גגות בתי המגורים ל- 1 מ' ביכון המעבי של כל בית.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת המרחק בין בתי המגורים ל- 4 מ'.
ב. הבלטת גגון עד 1 מ'.
ג. הכול כל פי סעיף 62 א' (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןכרמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100011חלק2, 6
100218חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201204701/08/2012