קיבוץ לוחמי הגיטאות

תוכנית ג/ 17045

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ לוחמי הגיטאות
מספר: ג/ 17045
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת אזור המגורים הותיק של קיבוץ לוחמי הגיטאות בשטח המחנה למגרשים על מנת להבטיח לקיבוץ התפתחות נאותה לטווח ארוך.ולאפשר רישום חלקות ע"ש הדירים(שיוך דירות).
2. הגדלת מס' יחידות הדיור בקיבוץ ע"מ לענות על צרכים דמוגרפים.כך שיעמוד על 388 יח"ד.
3. שינוי יעוד שונים עפ"י התשריט.
4. לגיטמציה למצב קיים באזור התעשיה ולאפשר הרחבת מבנה קיים.
5. הסדרת שימושי קרקע והתווית דרכים עפ"י המצב בפועל.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת שטחי מגורים א' הכלולים במסגרת התכנית לתאי שטח בני 2-4 יח"ד בכ"א.
2. שינויי יעוד משטחי מגורים ומשטחי תירות לשטחים ציבורים או פרטים פתוחים, לשטחי דרכים משולבות,לחניות פרטיות, לשבילי הולכי רגל ולשטחים למבני ציבור ולהיפך.התווית דרכים חדשות על רשת דרכים קיימת, תכנון חניות והסדרת תכנון השטחים ציבוריים / פרטיים פתוחים.
3. עידכון מס' יחידות הדיור בשטחי מגורים א' וקביעת תכולת המגורים בשטחי מגורים א' ל 283 יח"ד התכנית, מתוכן 5 יח"ד עפ"י זכויות קודמות לפי הזכויות שנקבעו בתכנית ג/ 10926 במסגרת הגדרת " מגורים ב' (הרחבה קהילתית)" לשעבר. בכך יעמוד מס' יח"ד הכללי בישוב על 388 עפ"י החישוב הבא:
ל- 268 יחידות הדיור מסוג מגורים א' ייקבעו זכויות בניה עפ"י מפתח דירתי שוויוני : 175 מ"ר בשימוש עיקרי ועוד 75 מ"ר לשטחי שירות, 5 יח"ד שהוגדרו בתכנית המוצעת כמגורים א' עפ"י זכויות קודמות, ויתר 115 יחידות הדיור של השכונה הקהילתית כלולות במצב המוצע בשטחים ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת..
4. קביעת תכליות לאזור מגורים א'.
5. הוספת תכליות לאזור שטח למבני ציבור- הוספת שימוש מתקנים הנדסיים.
6. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאותלוחמי הגיטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק6
19958חלק6
19959חלק2-4, 7-8, 11, 13-14, 16-17, 19, 21, 239-10, 12, 15, 18, 22
19960חלק2, 6-8, 133-5, 9-11, 14
19964חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5328. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית17/05/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4589. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/06/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/06/2008
קבלת תכנית29/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה