קיבוץ לוטן

תוכנית 12/ 03/ 141/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ לוטן
מספר: 12/ 03/ 141/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פרטי פתוח
לאזור מבני משק ושטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 141קיבוץ לוטןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2454. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1990
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1989. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1989. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1989.
החלטה בדיון בהפקדה18/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1989תאריך פרסום: 31/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3645. עמוד: 2553. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית30/10/1988