קיבוץ מגל (גניזה)

תוכנית מ/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ מגל (גניזה)
מספר: מ/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת איזורים, יעדים, תכליות ושמושים.
ב. חלוקה מחודשת של שטח התכנית.
ג. ביטול ואיחוד חלקות קימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל

תיאור המיקום:
ישוב: מגל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7914חלק
8844חלק
8845חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסח .
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בביטול הפקדה12/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות03/01/1980תאריך פרסום: 03/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2594. עמוד: 729. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1979
קבלת תכנית31/07/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800712/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301812/11/2003