קיבוץ מגל

תוכנית מ/ 336

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מגל
מספר: מ/ 336
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
- שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א' מיוחד, לאזור מגורים א' (שכונה קהילתית), לתעשיה, למבני משק, לשטח ציבורי פתוח, לשטח פרטי פתוח, לבית עלמין ולדרכים.
- שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח תיירות ונופש, לאתר לבניין ציבורי, לשטח ספורט, לשטח פרטי פתוח לשבילים להולכי רגל ולדרכים ולדרכים.
- שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים א' מיוחד, לאזור לבנין ציבורי, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.
- שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מגורים א', לאזור מגורים א' מיוחד, לתעשיה, לאתר לבנין ציבורי, לשטח ציבורי פתוח, לבית עלמין, לשבילים להולכי רגל ולדרכים.
- שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' מיוחד, לשטח ספורט, לאזור תעשיה, לשטח חקלאי ולדרכים.
- שינוי יעוד משטח לבית עלמין לשטח חקלאי, לשטח פרטי פתוח ולדרכים.
- שינוי יעוד משטח חניה לאזור מגורים א' מיוחד.
- שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים א', לאזור מגורים א' מיוחד, לתעשיה, לשטח ספורט, לשטח פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, לאתר לבנין ציבורי ולשטח חקלאי.
- התווית דרכים התוחמות את הקיבוץ ובתחום השכונה הקהילתית.
- קביעת הנחיות לגבי מבנים חורגים.
- קביעת זכויות, הוראות והגבלות בניה והרואות פיתוח כולל תשתיות לכל
שטח הקיבוץ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7913חלק56
8844חלק9-13, 151, 3-4, 8, 14
8845חלק7, 10, 14, 16-17, 21-268, 15, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 245קיבוץ מגל.שינוי
תוכניתמ/ 323קיבוץ מגל.שינוי
תוכניתמשח/ 29/ 1שינוי למשח/ 29 - מגל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3817. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/05/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/04/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2014. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית28/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2003
קבלת תכנית04/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200600726/04/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61624/04/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501729/11/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501420/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501306/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501219/07/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200500810/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48528/02/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200402328/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24828/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19416/08/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401520/07/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401322/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200400403/02/2004