קיבוץ מעגן

תוכנית ג/ 5238

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ מעגן
מספר: ג/ 5238
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ מעגן
קביעת יעדים ואזורים
קביעת הוראות פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןמעגן

תיאור המיקום:
ישוב: מעגן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15714כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1989תאריך פרסום: 10/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3696. עמוד: 4124. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1989.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/1989
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1988
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3534. עמוד: 1135. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה04/02/1985
קבלת תכנית31/12/1984