קיבוץ מעין ברוך-שיוך דירות

תוכנית ג/ 15159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ מעין ברוך-שיוך דירות
מספר: ג/ 15159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.יעוד שטחים ועתודות קרקע לפעילות השונות .
ב. תכנון מפורט של אזור המגורים.
ג. יצירת תנאים להעלאת רווחת המגורים בקיבוץ.
ד. הדגשת האופי הקהילתי ומקום השירותים הציבוריים.
ה. קביעת הנחיות לבניה ולעיצוב האדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמעין ברוךמעין ברוך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13327חלק2, 4-11
13328חלק9, 18-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12729מעין ברוך - הרחבה קהילתיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1100. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית02/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3050. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2005
קבלת תכנית05/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601202/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500704/05/2005