קיבוץ מפלסים

תוכנית 7/ 03/ 114/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מפלסים
מספר: 7/ 03/ 114/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית המסדירה את השימושים הקיימים
בקבוץ מפלסים ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים

תיאור המיקום:
ישוב: מפלסים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
987חלק2-7
988חלק16, 18, 2912, 17, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/1996תאריך פרסום: 09/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4407. עמוד: 3267. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/02/1996
פרסום לאישור בעיתונים27/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 27/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1995תאריך פרסום: 23/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4321. עמוד: 4139. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/1995
קבלת תכנית28/12/1993