קיבוץ מפלסים

תוכנית 7/ 03/ 114/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ מפלסים
מספר: 7/ 03/ 114/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה בעלת אופי קהילתי
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים,
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים

תיאור המיקום:
ישוב: מפלסים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
987חלק2
988חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 257. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1997.
פרסום להפקדה ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1051. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית08/05/1996