קיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ מק/ 2027

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ מק/ 2027
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין: קו בנין קמי מ- 10 מטר ל- 5 מטר (במגרש 1 ו- 2).
קו בנין אחורי מ- 8 מטר ל- 5 מטר (מגרש מס' 1).
קו בנין צדדי מ- 5 מטר ל- 0 מטר (במגרש מס' 1).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 15שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת דלק בכניסה המערבית רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2005תאריך פרסום: 03/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5362. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה22/12/2004
פרסום לאישור בעיתונים05/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/06/2002תאריך פרסום: 04/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5081. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113922/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002