קיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 104/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 104/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד השטח הכלול בתכנית, משטח חקלאי לאזור תעשיה
למטרת החרבת מפעלי קיבות משמר הנגב לכיוון צפון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
230005חלק3, 5, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1990
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2516. עמוד: 1348. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1979.
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 159. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1979
קבלת תכנית09/02/1979