קיבוץ נאות סמדר (שיזפון)

תוכנית 12/ 03/ 133/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נאות סמדר (שיזפון)
מספר: 12/ 03/ 133/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לקיבוץ נאות סמדר על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
קיבוץ נאות סמדר (שזפון)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 766. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים14/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1999תאריך פרסום: 02/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4726. עמוד: 1773. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/08/1998
קבלת תכנית10/04/1997