קיבוץ נגבה

תוכנית 6/ 03/ 102/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נגבה
מספר: 6/ 03/ 102/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית התואמת מצב קיים בשטח
על ידי קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
ישוב: נגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2863חלק5, 7, 9, 29, 34
2864חלק2-3, 19, 29, 34
2865חלק3-11, 13, 15, 24-262, 12, 14, 18-19, 21, 23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1996.
פרסום לאישור ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2366. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 310. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1995
קבלת תכנית31/07/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה31/07/1995