קיבוץ נווה אור

תוכנית ג/ 11068

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נווה אור
מספר: ג/ 11068
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת תחום שטח הפתוח של קיבוץ נווה אור.
ב. שינוי יעוד קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. משטח חקלאי - לדרכים, מבני משק, שפ"פ, מגורים א', ספורט, תעשייה. משטח מגורים א' - לשטח מבני ציבור, מגורים מיוחד, שפ"פ. משטח מבני משק ל - מבני ציבור, שפ"פ, דרכים. משטח תעשייה ל - דרכים, שפ"פ, מבני משק.
ג. התווית רשת דרכים למינהם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22638חלק4, 15
22640חלק3, 5-122, 4, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2006תאריך פרסום: 05/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5478. עמוד: 1144. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1463. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1999
קבלת תכנית03/11/1998