קיבוץ נווה חריף

תוכנית 12/ 03/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נווה חריף
מספר: 12/ 03/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים. 2. חלוקה מחודשת של שטח התכנית. 3. הגשת תכנית והפיתוח לעתיד של כל המקרקעין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותנוה חריף

תיאור המיקום:
קיבוץ נווה חריף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
39105חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית14/05/1986