קיבוץ נחשונים ? גן ארועים

תוכנית שד/ 918/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ נחשונים ? גן ארועים
מספר: שד/ 918/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת תכלית גן אירועים לאזור תעשיה.
קביעת זכויות והוראות בניה לגן אירועים.

עיקרי ההוראות:
תוספת תכלית גן אירועים לאזור תעשיה.
קביעת זכויות והוראות בניה לגן אירועים.
קביעת תנאים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
קיבוץ נחשונים, גן אירועים, ממערב - כביש 444 הישן, מדרום - אזור תעשיה נחשונים, ממזרח - אזור תעשיה ואזור מגורים קיבוץ נחשונים, מצפון - אזור ספורט פארק נחשונית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5658חלק21, 31
5661חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 101שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמח/ 61שיפורים בכביש מס' 444 בקטע נחשונים ראש העין.שינוי
תוכניתשד/ 918קביעת אזורים, בטול דרכים קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4685. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2012. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית04/12/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות16/05/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1613. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2009
קבלת תכנית19/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית