קיבוץ ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור המגרים בקיבוץ
ניר יצחק, המונה נכון להפקדת התכנית 257 יח"ד ותוספת
של 73 יח"ד מתוכננים כך שסה"כ יח"ד הקיבוציות יהיה
330, ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים, וקביעת הנחיות זכויות ומגלבות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100304חלק2
100306חלק3, 8
100307חלק11-12, 295-10, 13-15, 21-25, 28, 34-35, 41, 44, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 102/ 2קיבוץ ניר יצחקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 137. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1384. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/2003
החלטה בדיון בוולק"ח02/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית11/02/2002