קיבוץ ניר עם

תוכנית 7/ 03/ 195/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר עם
מספר: 7/ 03/ 195/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל את אזור המגורים,
לשנות יעוד שטח חקלאי למגורים לשטח חקלאי,
לבטל דרך קיימת ולפתוח דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
596חלק
597חלק
598חלק
599חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. עמוד: 1608. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/1985תאריך פרסום בעיתון: 03/03/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/1984
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1984תאריך פרסום: 03/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3051. עמוד: 2099. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/1984תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1984.
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1983
קבלת תכנית07/03/1983