קיבוץ נירים

תוכנית 7/ 03/ 302/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ נירים
מספר: 7/ 03/ 302/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים

תיאור המיקום:
קיבוץ נירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית07/11/1984