קיבוץ ניר-יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר-יצחק
מספר: 7/ 03/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ ניר-יצחק
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
ד. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות את המגורים, מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת הבנייה
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3546. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט04/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1984תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 923. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית17/06/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית