קיבוץ סופה - הרחבה

תוכנית 7/ 03/ 280/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ סופה - הרחבה
מספר: 7/ 03/ 280/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 20 מגרשי מגורים א', בני כ- 600 מ''ר כל אחד,
באזור שיעודו המאושר אזור מגורים,
ע''י שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים לאזור מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת שטחי מגורים בקיבוץ סופה,
ע''י יצירת מסגרת תכנונית הכוללת 92 יח''ד קיימות
ותוספת 20 יח''ד קהילתיות מתוכננות, סה''כ 112 יח''ד
ע''י שינוי יעודי קרקע מאזורים שיעודם מגורים ושביל להולכי רגל
לאזורים שיעודם מגורים א', דרכים וש.צ.פ.
2. הסדרך שטח מגורים בהתאם למיקום מבני מגורים בפועל.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. יצירת מערכת דרכים פנימית הכוללת דרכים מוצעות ודרכים משולבות הנסמכות על דרכים קיימות.
5. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור, כולל מגרשי משחקים, שבילים להולכי רגל, ושטחי ניקוז ומעבר תשתיות חיץ ווהפרדה.
6. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה לייעודי הקרקע בתחום התכנית.
7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה

תיאור המיקום:
קיבוץ סופה, אזור מגורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 280קיבוץ סופהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/04/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/08/2006תאריך פרסום: 23/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5568. עמוד: 4705. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה02/04/2006
קבלת תכנית02/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700305/03/2007