קיבוץ סופה

תוכנית 7/ 03/ 280/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ סופה
מספר: 7/ 03/ 280/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי שינויים ביעודי קרקע,
חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולסופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100306חלק3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 280קיבוץ סופהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח16/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/08/2002
קבלת תכנית26/07/2001