קיבוץ סיירים

תוכנית 12/ 03/ 144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ סיירים
מספר: 12/ 03/ 144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתו של הקיבות סיירים.
ב. קביעת אזורים ושמורות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי אדם,
מבני ציבור ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לפיתוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים פתוחים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח שיחייבו את מצבי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4797. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1985תאריך פרסום: 31/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3265. עמוד: 659. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/1985תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1985. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1985. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1985.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1985
קבלת תכנית02/05/1984
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008