קיבוץ עברון

תוכנית ג/ 11080

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ עברון
מספר: ג/ 11080
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של קבוץ עברון.
ב. שינוי יעוד ממגורים למבני בית ספר, וממגורים למבני ציבור, ממבני משק לתעשייה, מחקלאי למגורים, ומשטח מיוחד להנצחה, למסחר ותיירות.
ג. קביעת הוראות פתוח.
ד. קביעת קריטריונים להגשת בקשות להיתרי בניה.
ה. בקשה להקלה בקו בנין בכביש מס' 4 מ-100 מ' קו בנין ל-50 מ' קו בנין מציר הדרך בסמכות הועדה המחוזית.
ו. הרחבת אזור התעשייה והמגורים ושינוי מערך הדרכים בקיבוץ.
ז. הקצאת שטח שיאפשר הקמת 100 יח"ד חדשות כך שסה"כ יח"ד במתחם המגורים יגיע ל-260 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעברון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19947חלק4
19948חלק4-9, 11-192-3, 10, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברוןשינוי
תוכניתג/ 204עברוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 639. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות23/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2000תאריך פרסום: 31/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4947. עמוד: 1048. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2000
קבלת תכנית05/01/1999