קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון וכו'

ישות כללית עתמ/ נצ/ 07 / 1124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
מספר: עתמ/ נצ/ 07 / 1124
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6859אתר לסילוק פסולת - עין השופט.עתירה